bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Centrum Sportu i Rekreacji
w Ślesinie

Struktura własnościowa, majątek

Na podstawie art. 9 Statutu, Centrum realizuje swe cele i zadania statutowe w oparciu o składniki majątkowe, które stanowią mienie komunalne.

Załącznik do Uchwały 134/XIV/16
Rady Miejskiej Gminy Ślesin
z dnia 29 stycznia 2016 r.

Wyposaża się Centrum Sportu i Rekreacji w Ślesinie
w majątek Gminy Ślesin.


Centrum Sportu i Rekreacji w Ślesinie wyposaża się w niżej wymienione składniki majątkowe:


- nieruchomość zabudowaną położoną w obrębie Ślesina przy ulicy Napoleona oznaczoną w ewidencji gruntów nr działki 1187 o powierzchni 5137 m2 dla której Sąd Rejonowy w Koninie prowadzi Księgę Wieczystą KW KN1N/00085612/6, użytkowana jako Przystań Wodna w Ślesinie;

- nieruchomość zabudowaną położoną w obrębie Ślesina przy ulicy Leśnej oznaczoną w ewidencji gruntów nr działki 1200/2 o powierzchni 27417 m2 dla której Sąd Rejonowy w Koninie prowadzi Księgę Wieczystą KW KN1N/00085612/6, użytkowaną jako Stadion Miejski w Ślesinie;

- część nieruchomości stanowiącą boisko „Moje Boisko Orlik 2012” położone na nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie Ślesina przy ulicy Gen. Maczka oznaczoną w ewidencji gruntów nr działki 186/4 o powierzchni 18941 m2 dla której Sąd Rejonowy w Koninie prowadzi Księgę Wieczystą KW KN1N/00025029/4,

- część nieruchomości stanowiąca boisko „Moje Boisko Orlik 2012” położone na nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie Ślesina przy ulicy Nowy Rynek oznaczoną w ewidencji gruntów nr działki 1021/2 o powierzchni 17481 m2 dla której Sąd Rejonowy w Koninie prowadzi Księgę wieczystą KW KN1N/00052742/6

- nieruchomość zabudowaną położoną w obrębie Ślesina przy ulicy Napoleona oznaczoną w ewidencji gruntów nr działki 1188/1 o powierzchni 15000 m2 dla której Sąd Rejonowy w Koninie prowadzi Księgę Wieczystą KW KN1N/00085612/6, użytkowana jako parking i plaża przy Przystani Wodnej w Ślesinie;

- nieruchomość zabudowaną położoną w obrębie Ślesina przy ulicy Napoleona oznaczoną w ewidencji gruntów nr działki 1186 o powierzchni 4496 m2 dla której Sąd Rejonowy w Koninie prowadzi Księgę Wieczystą KW KN1N/00085612, użytkowana jako droga dojazdowa do Przystani Wodnej w Ślesinie;Opublikował: Artur Banasiak
Publikacja dnia: 05.02.2016
Podpisał: Artur Banasiak
Dokument z dnia: 22.01.2016
Dokument oglądany razy: 1 646